Projektledarprogrammet

Peter & Partners Projektledarprogram ger dig metoderna, verktygen samt förutsättningarna för att lyckas som Projektledare. Utbildningen ger dig kunskap och erfarenhet av att Planera, Genomföra & Leda olika projekt. Under programmet får du praktisk kunskap hur man leder ett lyckat projekt - från start till mål.

Utbildningsmål

Efter Projektledarprogrammet får du förutsättningarna som krävs för att lyckas med ett projekt. Du blir diplomerad av Peter & Partner.

Ur Innehållet​

Utbildningen genomförs i tre etapper med några månaders mellanrum. Mellan etapperna får deltagarna hemuppgifter att reflektera över.

Etapp 1: Planera Projekt
Etapp 2: Genomföra Projekt
Etapp 3: Ledarskap i Projekt

 • Projektmetodik
 • En projektmodells uppbyggnad
 • Att specificera ett projekt
 • Planeringsfasen
 • Projektorganisation
 • Genomförande av Projekt
 • Grupputveckling
 • Kommunikation
 • Konflikthantering
 • Situationsanpassat Ledarskap
 • Förhandlingsteknik
 • Projektavslut 

Upplägg​

Utbildningen är praktisk där vi varvar teoretiska genomgångar med övningar, både enskilt och i grupp. Under programmet leder deltagarna ett eget projekt.

Målgrupp​

Personer som ska eller redan arbetar som Projektledare. Inga förkunskaper krävs.

Kursinformation

Antal dagar: 6 (2 + 2 + 2) dagar
Pris: 29 500 kr
Typ: Öppen & Företagsintern

Kurstillfällen

3-4/12 + 25-26/2 + 21-22/4, Jönköping