Projektcoach

Att arbeta som projektledare kan många gånger kännas ensamt och det kan vara svårt att hitta någon att bolla sina tankar och funderingar med. Det vill vi på Peter & Partner ändra på. Våra projektcoacher finns med som stöd genom hela projektet.

Det kan finnas olika anledningar till att du som projektledare har behov av en projektcoach. Vi har listat några situationer där en projektcoach kan fungera som ett stöd.

  • Du är ensam i din roll som projektledare på din arbetsplats och saknar kollegor att diskutera dina utmaningar med
  • Du är ny i rollen som projektledare och behöver lite extra stöd
  • Projektet som du genomför är komplext och du behöver därför råd och stöd under projektets gång
  • Du behöver hjälp med ett visst moment i ditt projekt. Det kan exempelvis handla om stöd till att göra en WBS
  • Du stöter på utmaningar med din projektgrupp och du behöver råd hur du ska agera i ditt ledarskap
  • Du har gått en projektledarutbildning och känner att du behöver ytterligare stöd för att applicera dina nya kunskaper i ditt projekt

Som du märker kan listan göras lång med situationer där en projektledare behöver stöttning. Vi individanpassar våra insatser så att det passar dina behov.

Kontakta oss så berättar vi mer >>

För att tydliggöra i vilka situationer en projektcoach kan vara ett bra stöd har vi tagit fram tre scenarier.

Kontakta oss för mer information