Projektcoach

Att vara projektledare kan ibland kännas ganska ensamt. Ofta saknar man någon att bolla sina utmaningar med. Det är här Peter & Partners projektcoacher kommer in.

Vi coachar projektledare genom hela projektet, från början till slut. Vi kan också göra punktinsatser om du känner att du behöver stöd vid ett specifikt tillfälle.

Vi stöttar också projektbeställare och projektmedarbetare.

Exempel på vad våra projektcoacher gör:

  • Stödjer och utvecklar ledarskapet i projektet
  • Coachar och stöttar nyckelpersoner i projektet
  • Stöttar projektledaren med att identifiera och konkretisera projektets framgångsfaktorer och risker
  • Är ett bollplank till projektledaren
  • Stöttar projektbeställare med att skapa projektdirektiv
  • Säkerställer att projektets plan håller