Praktisk Processledarutbildning

Praktisk Processledarutbildning täcker flera aspekter kring området, extra mycket tonvikt läggs på att deltagaren efter genomförd utbildning skall få med sig verktyg för att kunna leda en grupp i arbetet med att:

 • Identifiera processer i en verksamhet (vilken som helst)

 • Kartlägga en process

 • Förbättra en process

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som på olika sätt kommer i kontakt med processer i sin verksamhet. Många av de som har gått kursen arbetar idag som exempelvis chefer, projektledare, kvalitetsutvecklare, strateger och verksamhetsutvecklare.

Ur Innehållet

Vi har valt att använda oss av den välkända Processmodellen, som betonar ledarskap, delaktighet och enkelhet och fokuserar på vad som är praktiskt möjligt att genomföra i en organisation.

Med hjälp av väl valda övningar får kursdeltagaren de färdigheter och verktyg som krävs för att praktiskt arbeta med processtyrning.

Exempelvis behandlas följande moment

 • Processer/arbetsflöden i organisation
 • Processbaserad verksamhetsutveckling
 • Kunder och intressenter
 • Mål, vision och strategi
 • Identifiering av processer
 • Huvudprocesskartan
 • Olika typer av processer
 • Kartläggningsmetodik
 • Mätningar och mätpunkter
 • Införa och driftsätta förbättrade processer
 • Arbeta med ständiga förbättringar.
 • Förändringsledning
 • Ledarskap

Upplägg

Tanken med kursen är att besvara frågan ”Hur gör man?” snarare än ”Vad är processledning?”. Under utbildningen varvas därför teori, med en stor del praktiska och realistiska övningar.

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren ha färdigheter i att arbeta med och utveckla arbetsflöden i en organisation i syfte att optimera verksamhetens förmåga.

Syftet med utbildningen är att kursdeltagaren efter genomförd utbildning skall ha både kunskaper och färdigheter på en sådan nivå att hen direkt kan tillämpa dessa i sin verksamhet. 

Boka nu

Antal dagar: 3 dagar
Pris: 17 900 kr
Typ: Öppen & Företagsintern

Vill du ha mer info?

Kontakta gärna Evelina hos oss, evelina.kraatari@popu.se, 0735-31 94 36

,