Vi på Peter & Partner växer så det knakar! Projektledning är ett område där vi växer allt starkare. Vi har på den senaste tiden skrivit ramavtal med flera offentliga organisationer samtidigt som vi genomför utbildningar inom den privata sektorn allt mer frekvent.

Utöver utbildningsinsatser erbjuder vi också konsulterande stöd inom Projekt. Det kan handla om hjälp med att utveckla en projektmodell, skapa en verktygslåda med mallar och checklistor samt gå in som extern projektledare i våra kunders projekt.

Vi söker nu efter konsulter som dels kan hålla i våra utbildningar men också personer som kan gå in som konsulter, både som generellt stöd men också som projektledare i längre uppdrag.

Vi ser framför oss att våra konsulter har eget företag alternativt anställning inom området och går in som underkonsulter hos oss. Det kan också finnas andra varianter och lösningar.

Kontakta Lisa för mer information, lisa.akergren@popu.se, 0735-45 01 38.