Personlig Utveckling

Vi erbjuder olika typer av individuell utveckling. Utifrån varje situation gör vi en analys tillsammans med dig som kund för att se vilken väg som är rätt att gå.

Våra konsulter startar alltid handledningen med ett inledande samtal tillsammans med deltagaren där vi går igenom nuläge och målbild. Därefter beslutar vi tillsammans vilka olika steg utvecklingen ska innehålla. Vi erbjuder en verktygslåda med praktiska metoder, verktyg och strategier som kan användas.

Tillsammans med våra konsulter kommer deltagaren att kunna öka sin självinsikt, stärka sin motivation samt utveckla sina styrkor.

Insatsernas längd varierar beroende på deltagarens önskemål och preferenser.

Kontakta oss för mer information