Nu har du chansen att få dina projektledare Diplomerade av Peter & Partner Utbildning

Diplomerad Projektledare företagsintern

Arbetsformen projekt ökar i snabb takt och för att hänga med i utvecklingen behöver organisationer öka sin förmåga att driva projekt på ett effektivt och lönsamt sätt. Det finns olika vägar att gå för att lyckas med detta, ett av de mest effektiva sätten är att kompetensutveckla sin personal. För att också säkerställa att medarbetarna faktiskt tagit in de nya kunskaperna kan man göra en kunskapsverifiering. Allt detta gör vi i vårt utbildningsprogram Diplomerad Projektledare.

Unik möjlighet

I vanliga fall genomför vi Diplomerad Projektledare som ett öppet schemalagt program där du kan anmäla dig och gå utbildningen tillsammans med andra organisationer. Nu öppnar vi även upp möjligheten att genomföra programmet som en företagsintern utbildning. Det innebär att vi kommer till er och genomför utbildningen för alla era projektledare. På så sätt effektiviseras insatsen och alla deltagare får samma kunskaper på en gång.

Hör vad Peter har att säga om utbildningen

 

Om utbildningsprogrammet

Utbildningen består av två delar, projektmetodik och ledarskap. Teori blandas med diskussion och praktiska övningar.

Upplägg & innehåll

Projektmetodik

Första delen av Diplomerad Projektledare har fokus på projektmetodik, dvs vilka metoder och verktyg är bäst för dig att använda för att kunna lyckas med ditt projekt?

Tillsammans med utbildaren sätts projekt i sitt sammanhang genom att du får en överblick kring projekt som arbetsmetod samt ledning och styrning av verksamheter. Vi går vidare med hur man kan skapa effektiva och träffsäkra projekt.

Vi tar upp ämnen såsom:

 • förstå och arbeta utifrån projektmodell
 • ledning och styrning och organisation av projekt
 • att skapa och utveckla en projektidé, göra förstudie och definiera mål
 • att planera, strukturera och förbereda för att genomföra projekt
 • att leda, styra, följa upp och skapa kontroll i projekt
 • att leverera och lämna över projektets resultat samt nyttorealisering

Projektledarskap

I andra delen av Diplomerad Projektledare fokuserar vi på att applicera kunskaper om ledarskap, där vi lägger extra fokus på ledarskap i projektledarrollen. Hur får du med dig dina projektmedlemmar på tåget så att de är engagerade?

Vi tar upp ämnen såsom:

 • förstå sig själv och andra
 • kommunikation
 • att snabbt få upp effektiviteten i tillfälliga arbetsteam
 • konflikthantering
 • kompetens och bemanning

Diplomering

Efter utbildningen deltagaren får göra ett kunskapsprov som verifierar hens kunskaper. Därefter blir hen diplomerad av P&P Project Academy.

Kontakta Lisa Åkergren så berättar hon mer, , 0735-45 01 38

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Kontakta oss för mer information