Att leda sin projektgrupp

Leda sin projektgrupp

Som projektledare är det avgörande att behärska projektmetodik för att lyckas. När du leder människor i dina projekt, eller när du planerar att göra det, är det också viktigt att utveckla ditt ledarskap för att framgångsrikt kunna leda ditt projektteam. Att vara en tillfällig ledare för dina kollegor eller för utomstående personer som du inte känner kan vara utmanande. Men det finns verktyg som kan hjälpa dig att förstå dina medarbetare bättre, deras reaktioner och varför det ibland kan uppstå missförstånd. Verktygen hjälper dig att förstå varför du och dina medarbetare ibland tappar drivkraft och engagemang.

Hur kan du få ut det bästa av ditt team även om du inte själv har satt ihop det? Vad kan du göra för att skapa en bra och effektiv arbetsmiljö inom teamet? Kan du verkligen påverka det med ditt ledarskap?

Ja, det finns enkla och kraftfulla verktyg som kan utveckla din ledarförmåga. Genom att träna på punkterna så kommer du långt:

 • Tänk på vilken ledarstil du har, vad beror det på att människor förstår mig alternativt missförstår mig?
 • Tänk på vilket projekt du har framför dig. Vad kommer krävas av dig som projektledare?
 • Beskriv ledarbehovet i dess olika faser:
  1. Bedöm först kompetensbehov
  2. Sätt samman team efter behov
  3. Tänk igenom hur de ska arbeta ihop
  4. Hur får du igång teamet i projektets uppstart?
  5. Hur förbereder du ändringar i teamets sammansättning eller uppgift under projektets gång?
  6. Hur får du teamet att fokusera på detaljerna och avslut i slutet av projektet
  7. Vad behöver du som ledare göra för att upplösa teamet på ett bra sätt efter projektet?

Behovet av ledarskap är såklart knutet till att det finns projektgrupper eller enskilda medarbetare att leda i projektet. Det är också knutet till graden av interaktion. Ju större behov av samarbete för att lösa uppgifter desto mer avgörande kommer det bli att ditt ledarskap fungerar.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Kontakta oss för mer information