Anpassa din ledarstil efter situationen

Situationsanpassat ledarskap

Att använda samma ledarstil oberoende på situation och mottagare fungerar ofta väldigt dåligt. Resultatet blir ofta brist på motivation, sämre prestation och frustration bland medarbetare. Om du i stället anpassar din ledarstil till situationen kommer du få ett mycket bättre resultat. Situationsanpassat ledarskap är en vedertagen modell, skapad av Blanchard och Hersey, som bygger på att varje situation kräver sin typ av ledarstil. Beroende på medarbetarens kompetens, uppgiftsmognad och motivation anpassar du din ledarstil därefter. Modellen bygger på två parametrar:

 • Kompetens – individens förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter
 • Engagemang – individens vilja att göra ett bra jobb. Här finns både yttre och inre drivkrafter.

Modellen har definierat fyra olika utvecklingsnivåer som en medarbetare kan befinna sig på, U1-U4.

 

När man som ledare har definierat vilken utvecklingsnivå medarbetaren befinner sig på är det dags att välja sin ledarstil, S1-S4.

S1 Instruerande – gäller för U1

 • Ledaren definierar roller för medarbetare
 • Problemlösning och beslutsfattande initieras av ledare
 • Envägskommunikation

S2 Coachande – gäller för U2

 • Ledaren lyssnar nu på medarbetares tankar, idéer och ifrågasättande
 • Tvåvägskommunikation
 • Kontroll över beslutsfattande är kvar hos ledare

S3 Stödjande – gäller för U3

 • Fokus på kontroll läggs över på medarbetare
 • Ledaren lyssnar aktivt
 • Medarbetare har förmåga och kunskap till att utföra uppgiften

S4 Delegerande – gäller för U4

 • Ledaren diskuterar problem med medarbetare
 • Söker gemensamma överenskommelse om problemdefinitioner
 • Beslutsfattande hanteras av underordnad medarbetare
 • De “kör sin egen show”

Genom att använda rätt ledarstil i rätt situation kan du som ledare optimera samarbete, motivation och resultat bland dina medarbetare.

Vill du lära dig mer om hur du kan anpassa din ledarstil kan någon av våra ledarskapsutbildningar passa. Kontakta oss så berättar vi mer.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Kontakta oss för mer information