Modulbaserad utveckling av utbildning

Vår unika utvecklingsmetod bygger på utbildningsmoduler, där minsta enheten är en så kallad ULM (Unit of Learning Material). Det innebär att våra utbildningar är uppbyggda och sammansatta utifrån antal ULM, utbildningsmoment. Med vår metodik kan vi erbjuda utbildningar och koncept som är anpassningsbara utifrån kundens behov, utvecklingsbara med tiden och samtidigt kvalitetssäkrade.

Modulbaserad utveckling

 

Fördelar med ULM

  • Väl avvägd mix mellan möjlighet till anpassningar och kvalitetssäkring och förutsägbarhet
  • Större trygghet i att utbildningen matchar behovet
  • Snabbt skapande av upplägg som vi vet håller
  • Vi kan säkra upp med flera utbildare som kan modulerna
  • Fördelning av utvecklingskostnader

Kontakta oss idag så berättar vi mer!

Kontakta oss för mer information