Människan bakom rollen

Vår utgångspunkt är att bidra till att kundens medarbetare utvecklar eller bibehåller sitt engagemang, sin kunskap och sin vilja att prestera.

En rekrytering innebär mer än att en ny person ska anställas. Befintliga medarbetare påverkas såväl som den nyanställde. En positiv matchning är därför viktig att kunna utveckla verksamheten.

Det är här vår förståelse för processer kring hur människor samverkar och presterar kommer in, vilket kanske skiljer oss från traditionella rekryteringsbyråer. Vi lyssnar till era behov av en fungerande arbetsplats och adderar på vårt kunnande om ledarskap och teamutveckling. Tillsammans ger det en stabil grund inför en rekrytering.

Vi på P&P har vår utgångspunkt i verksamhetsutveckling, där vi dagligen hjälper företag och organisationer att utveckla sina verksamheter på individuell, grupp- och verksamhetsnivå.

Vi ser rekrytering som en integrerad del med att utveckla verksamheten, där det  inte bara handlar om att tillföra en ny medarbetare. Grundsyftet med att anställa en person bör alltid sättas i relation till att öka möjligheterna att nå målen. 

Rätt person kan tillföra högre prestationsförmåga, inte bara som person, utan för hela teamet. Likadant kan fel person sänka ett team och dess prestationsförmåga.

Förutom kandidatens CV och meriter lägger vi stor vikt vid beteende och egenskaper. Vi matchar dessa med den befintliga gruppen och ser till vilket behov gruppen faktiskt har.