Våra drivkrafter

Eduard Spranger har definierat sex olika drivkrafter som vi människor använder för att värdesätta världen. Dessa drivkrafter definierar ”varför” i vårt beteende, och vi människor har en tendens att fullfölja det vi värderar. Enligt Sprangers teori är det våra personliga attityder, intressen, mål och preferenser som utgör våra drivkrafter, dessa drivkrafter leder oss genom våra liv och våra karriärer.

De sex drivkrafterna är:

 • Teoretisk
 • Praktisk-Ekonomisk
 • Estetisk
 • Social
 • Individuell
 • Traditionell

 

Alla våra drivkrafter påverkar oss, men de sex drivkrafterna påverkar oss olika mycket

 • De starkaste drivkrafterna (oftast två) påverkar oss mest. De leder till handling och kombinationen av dem är viktig.
 • De mellanstarka drivkrafterna (oftast två) påverkar oss i vissa situationer.
 • De svagaste drivkrafterna (oftast två) påverkar oss genom bristen på dessa drivkrafter.

Teoretisk drivkraft

De har en passion för att upptäcka sanningen. Troligtvis är deras främsta mål i livet att inhämta och systematisera kunskap till förmån för (ofta) själva kunskapen.

Den teoretiska drivkraften står för stävan efter att upptäcka, förstå, systematisera och analysera. Utmärkande för personer som har en stark teoretisk drivkraft är att de är nyfikna, de vill förstå och sätta saker i sitt sammanhang, vill vara pålästa och ha mycket information.

Objektivitet och rationellt tänkande kommer i första rummet. Det som motiverar är att få möjlighet att lära sig nya saker, få vara expert och vara med i utvecklingssammanhang. Eftersom de intressen som den teoretiska människan har är empiriska, kritiska och rationella, är hen ofta intellektuell, gillar det vetenskapliga och filosofiska.

Praktik-Ekonomisk drivkraft

De har ofta ett praktiskt intresse för pengar och en passion för vad som är nyttigt. Tid och resurser mäts med sikte på en framtida ekonomisk vinning.

Den praktisk-ekonomiska drivkraften står för strävan efter att använda tid, pengar och andra resurser på ett optimalt sätt. Det kan handla om att antingen vilja bevara det som uppnåtts, eller att utveckla och skapa någonting nytt. Några generella drag för personer med en stark praktisk-ekonomisk drivkraft är att de ofta är praktiskt lagda, tänker framåt och vill få avkastning på sina insatser, tycker om att göra affärer och är bra på att planera sin tid och nå resultat.

De motiveras av möjligheten att få avkastning och olika former av belöningar. Denna person vill att utbildningar ska vara praktiska.

Estetisk drivkraft

De har ofta ett intresse för form och harmoni. Livet är en serie av tillfälliga händelser som åtnjuts var och en för sin egen skull.

Den estetiska drivkraften handlar om en strävan efter harmoni, form och skönhet. Det kan handla om en önskan att värna om miljön eller om att omge sig av vackra saker, klä sig snyggt och ha en vacker miljö omkring sig. Personer med en stark estetisk drivkraft strävar efter balans och vill få tid att njuta, anser att självförverkligande är viktigt och har ofta ett sinne för vad som är vackert och harmoniskt.

De motiveras av möjligheten till:

 • Att förverkliga sina drömmar
 • Personlig utveckling
 • Balans i livet
 • Kreativitet och känslor

Social Drivkraft

De har ofta en inneboende kärlek till människor. De vill gärna undanröja hat och konflikter. De är empatiska och generösa, vilket kan dock vara till nackdel.

Den sociala drivkraften  står för en vilja att vara en god medmänniska och humanist, att få möjlighet att hjälpa andra.

De vill:

 • Hjälpa andra
 • Bidra till andras utveckling
 • Ställa upp för andra.

De motiveras av att ha möjlighet att hjälpa till och få möjlighet att engagera sig i människor.

Individuell Drivkraft

De vill ofta kunna styra sitt eget liv eller ha makt att kunna påverka andra.

Den individuella drivkraften handlar om en strävan efter makt och inflytande, de vill gärna leda andra och ha frihet i sitt agerande, de kan ibland vara kraftfulla karriärister.

De motiveras av att:

 • Synas
 • Göra karriär
 • Möjlighet att driva igenom beslut
 • Få utforma sin tillvaro.

Personer som är ledare inom något område har i allmänhet hög individuell drivkraft.

Traditionell drivkraft

De tycker ofta om enhetlighet och ordning men ogillar förändring och kaos.

Den traditionella drivkraften står för en strävan av att antingen bevara systemet, traditionerna och regelverket eller att förändra desamma. Generella drag är en önskan att se sammanhang i tillvaron, att få följa sina värderingar och förstå meningen med livet på ett djupare plan.

Personer med en stark traditionell drivkraft motiveras ofta av möjligheten att känna samhörighet och att få verka för det man tror på.

Drivkraften kan också syfta till att förena sig med en högre verklighet genom att dra sig tillbaka från det vardagliga livet.

Kontakta oss för mer information