Situationsanpassat ledarskap

Kan alla människor ledas på samma sätt?

Som du säkert förstår är svaret nej. Men vad är det som gör att olika personer behöver olika typer av ledarstöd? Enligt Blanchard och Hersey kräver varje situation sin typ av ledarstil, det ligger bakom modellen Situationsanpassat ledarskap. Modellens kärna bygger på att långsiktigt utveckla individer så att de kan uppnå sin fulla potential.

Hur ledarskapet bör se ut bygger på två olika parametrar:

 • Kompetens – kunskap & andra färdigheter
 • Engagemang – motivation & självförtroende

Utifrån dessa parametrar avgörs vilken utvecklingsnivå medarbetaren befinner sig på, U1-U4. När vi sen har koll på utvecklingsnivån väljer vi ledarstil, S1-S4.

 • U1 Låg Kompetens, Högt Engagemang – Välj den instruerande ledarstilen, S1
 • U2 Någon Kompetens, Lågt Engagemang – Välj den coachande ledarstilen, S2
 • U3 Medel till hög kompetens, Varierande Engagemang – Välj den stödjande ledarstilen, S3
 • U4 Hög Kompetens, Högt Engagemang – Välj den delegerande ledarstilen, S4

Vill du gå in på djupet kring Situationsanpassat ledarskap, gå någon av våra ledarskapsutbildningar.

Vad innebär då de olika ledarstilarna?

S1 Instruerande

 • Ledaren definierar roller för medarbetare
 • Problemlösning och beslutsfattande initieras av ledare
 • Envägskommunikation

S2 Coachande

 • Ledaren lyssnar nu på medarbetares tankar, idéer och ifrågasättande
 • Tvåvägskommunikation
 • Kontroll över beslutsfattande är kvar hos ledare

S3 Stödjande

 • Fokus på kontroll läggs över på medarbetare
 • Ledaren lyssnar aktivt
 • Medarbetare har förmåga och kunskap till att utföra uppgiften

S4 Delegerande

 •  Ledaren diskuterar problem med medarbetare
 • De söker gemensamma överenskommelser om problemdefinitioner
 • Besluten fattas av underordnad medarbetare

Vill du veta mer hur vi på Peter & Partner kan hjälpa dig i din ledarutveckling, kontakta oss!

Kontakta oss för mer information