Profilanalyser

Vi på Peter & Partner erbjuder olika profilanalysverktyg. Detta gör vi i samarbete med TTI Success Insights. Genom att använda effektiva, lättanvända och pedagogiska analysverktyg kan utvecklingen för individer och grupper påskyndas. På så sätt ökar deras insikter om sig själva och om andra snabbt.

Analysverktygen har en rad gemensamma fördelar. Tack vare att de är mycket pedagogiskt uppbyggda ger de snabbt bestående insikter – som grund för en effektiv utveckling, både för individ och organisation.

Verktygen delas in i tre områden, Beteende, Drivkrafter och EQ. Beroende på vad du vill veta mer om väljer du analys därefter.

Behörig partner - Beteende & drivkraft 2024 Behörig partner - EQ 2024

 

 

Kontakta oss för mer information