IPU-analyser

Vi på Peter & Partner erbjuder IPUs olika analysverktyg. Peter Elm är certifierad IPU-konsult. Genom att använda effektiva, lättanvända och pedagogiska analysverktyg kan utvecklingen för individer och grupper påskyndas. På så sätt ökar deras insikter om sig själva och om andra snabbt.

IPUs olika analysverktyg har en rad gemensamma fördelar. Tack vare att de är mycket pedagogiskt uppbyggda ger de snabbt bestående insikter – som grund för en effektiv utveckling, både för individ och organisation.

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss för mer information