Ledarskap för Mellanchefer & Ledare

Utbildningen ger dig de viktiga grunderna för att på bästa sätt kunna leda, motivera och kommunicera med dina medarbetare, skapa motivation och hantera konflikter när de uppstår. Peter & Partners Ledarskapsutbildningar utgår alltid från dig själv. För att lyckas leda människor på ett framgångsrikt sätt måste du även kunna leda dig själv.

Utbildningens mål

Utbildningens mål är att du skall bli säker i din roll som chef och ledare. Vår ambition är att tydliggöra din roll och ge dig ett antal värdefulla verktyg, där du använder redskapen och din kunskap till att få mer förståelse och bli mer trygg i din ledarroll.

Målgrupp

För dig som verkat som teamledare, ledare eller chef en period, eller för dig som skall in i som ny i en ledarbefattning.

Ur innehållet

 • Olika typer av ledarskap
 • Ledarskapets modell
 • Beteendeprofiler (DISC)
 • Situationsanpassat Ledarskap
 • Grupputveckling - Belbins teori
 • Firo
 • Stresshantering
 • Kommunikation & Presentation
 • Olika Lärstilar
 • Kommunikationsprofiler
 • Förhandlingsteknik
 • Konflikthantering
 • KAMP-modellen
 • Coachande Ledarskap

Upplägg

Vi genomför utbildningen under 4 dagar som lärarledd (2 + 2 dagar med hemuppgift).  Under utbildningen kommer du att hitta din egen ”plattform”, detta gör att du per automatik ser människor i din omgivning ur ett lite annorlunda perspektiv. 

Utbildningen är reflekterande, mycket diskussioner och insikter skapas. I utbildningen ingår teori, praktik, modeller och självskattningsövningar. Materialet som följer är ett bra stöd för kommande uppdrag och även i din vardag.

Kursinformation

Antal dagar: 2 + 2 dagar
Pris: 17 900 kr
Typ: Öppen & Företagsintern

Kurstillfällen

,