Praktisk Projektledarutbildning - Leda projekt

Projektledarens roll innefattar många olika utmaningar där tid och resurser har en avgörande roll. Praktisk Projektledning -Leda Projekt fokuserar på Ledarskap och Kommunikation. Kursen ger dig praktiska tips och verktyg för hur du ska leda din projektgrupp på bästa sätt. Materialet som används stödjer IPMA/PMI.​

Kursens längd

3 dagar

Utbildningens mål

Projektledarutbildningens mål är att ge dig kunskaper och verktyg för att leda och kommunicera i projektets olika faser.

Målgrupp​

Utbildningen vänder sig till dig som har gått en grundläggande projektledarutbildning och vill vidareutveckla dina kompetenser inom området.

​Kursinnehåll Leda Projekt​

  • Kommunikation utan missförstånd
  • Konflikthantering
  • Effektiva och strukturerade möten
  • Stresshantering i projektgrupp, positiv/negativ stress
  • Skillnad mellan grupp och team. Meredith Belbin teamteori – ”Nobody is perfect – but a team can be”
  • Verktyg för självinsikt och feedback, ”Johari fönster”.
  • Modeller inom gruppdynamik
  • Verktyg för att motivera dina medarbetare
  • Förhandlingsteknik
  • Situationsanpassat ledarskap inom projekt

Under hela utbildningen kommer du att få arbeta med din personliga utvecklingsplan, hur du skall utveckla dig inom projektledarskapet.

Upplägg

Utbildningen varvar teoretiska genomgångar med praktiska övningar – både individuella och gruppvisa – som redovisas och diskuteras. Även den personliga utvecklingen som projektledare kommer att tas fram under utbildningen.