Praktisk Projektledning -Leda projekt

Vi erbjuder en Projektledarutbildning där vi fokuserar på Ledarskapet. Kursen ger dig de ”mjuka” delarna i projektledarskapet så att du blir mer komplett som projektledare. Materialet som används stödjer IPMA/PMI.​

Målgrupp​

Utbildningen vänder sig till dig som har gått en grundläggande projektledarutbildning och vill vidareutveckla dina kompetenser inom området.

​Kursinnehåll Leda Projekt​

Utbildningen är uppbyggd kring en projektledares ledarroll och handlar mycket om hur kommunikation kan och bör fungera. Att leda ett projekt skiljer sig från att leda en verksamhet, inte minst utifrån det begränsade tidsperspektivet.

  • Kommunikation utan missförstånd
  • Konflikthantering
  • Effektiva och strukturerade möten
  • Stresshantering i projektgrupp, positiv/negativ stress
  • Skillnad mellan grupp och team. Meredith Belbin teamteori – ”Nobody is perfect – but a team can be”
  • Verktyg för självinsikt och feedback, ”Johari fönster”.
  • Modeller inom gruppdynamik
  • Verktyg för att motivera dina medarbetare
  • Förhandlingsteknik
  • Situationsanpassat ledarskap inom projekt

Under hela utbildningen kommer du att få arbeta med din personliga utvecklingsplan, hur du skall utveckla dig inom projektledarskapet.

Upplägg

Utbildningen varvar teoretiska genomgångar med praktiska övningar – både individuella och gruppvisa – som redovisas och diskuteras. Även den personliga utvecklingen som projektledare kommer att tas fram under utbildningen.

Kursinformation

Antal dagar: 3 dagar
Pris: 15 900 kr
Typ: Öppen & Företagsintern

Kurstillfällen

28-30 oktober, Jönköping