Konsulttjänster

Allt fler företag och organisationer inser vikten av projekt som arbetsform. Denna insikt gör att behovet av ett bra projektarbete blir allt större då slutresultatet alltid är avgörande. Peter & Partner hjälper organisationer att lyckas med sina projekt.

Ofta blir projekt försenade, överskrider budget eller lever inte upp till projektmålen/kvalitén. Peter & Partner hjälper organisationer att lyckas med sina projekt.

Analys

Vi erbjuder en analys som ger en helhetsbild av hur er Projektverksamhet ser ut i dagsläget. Vi tittar på hur ni driver Projekt, er Projektmodell samt er Projektorganisation. Analysen resulterar i olika förbättringsförslag för att göra er Projektorganisation bättre och mer effektiv.

Projektcoach

Vi erbjuder att vara ditt bollplank när du genomför ditt projekt. Vi coachar dig genom alla faser och stöttar och tipsar dig vilka verktyg och metoder som du kan använda.

Projektmodell

Om ni i dagsläget inte har en projektmodell att jobba efter så hjälper vi er att skapa en projektmodell som passar just er verksamhet.

Har ni redan en projektmodell men tycker att den inte fungerar? Vi hjälper till att förbättra, anpassa och effektivisera befintlig modell.

Projekthandbok

Peter & Partners Projekthandbok ger konkreta och handfasta tips i hur ni ska lyckas med era Projekt. Den ger också Projektledaren ett konkret stöd under hela projektets gång. Vi anpassar handboken efter er organisation och era önskemål.

Kompetensutveckling

Peter & Partner erbjuder utbildningar för Projektledare, Projektdeltagare, Beställare och Styrgrupper. Vi hjälper till att lyfta kompetensen och förståelsen inom Projekt. Dessa utbildningar kan skräddarsys för er organisation, verksamhet eller behov.

Läs mer om våra Projektledarutbildningar här >>

Verktygslåda

Genom att ha en verktygslåda med både obligatoriska och stödjande dokument, såsom mallar och checklistor, kan man hjälpa både Beställare och Projektledare i sitt arbete mot ett lyckat projekt.

Peter & Partner erbjuder en verktygslåda av dokument som kan anpassas efter er verksamhet.

Projektkultur

I en väl fungerande projektkultur genomförs lyckade projekt. Vi definierar det på följande sätt:

  • Kunskap kring vad Projekt är
  • Bra struktur och administration
  • Kompetenta Beställare
  • Konsensus mellan Linjechef, Projektledare och Projektdeltagare

Peter & Partner hjälper organisationer att skapa en god Projektkultur

Kontakta oss för mer information