Kommunikation & Feedback

Emma har insett att det är dags för en förändring i hur hon kommunicerar med två av sina teammedlemmar. Tidigare har hon satsat på tydlighet och instruktioner, en metod som har gett blandade resultat. Nu upptäcker hon att misstolkningar av denna tydlighet och en brist på initiativtagande från medarbetarnas sida ligger bakom vissa misstag i projektet.

I sitt nya tillvägagångssätt vänder sig Emma till feedbacktrappan för att identifiera varje medarbetares nuvarande position i mottagligheten för feedback och anpassar sin kommunikationsstrategi därefter.

Josefine, den entusiastiska nykomlingen, tar emot feedback med en positiv inställning, redo att omfamna råd och göra de nödvändiga justeringarna. Hennes reaktioner tyder på att hon står högt på feedbacktrappan, öppen för vägledning och förbättring. Medveten om Josefines nybörjarstatus, förstärker Emma sitt stöd med detaljerade förklaringar och tydliga exempel för att säkerställa att feedbacken inte bara tas emot utan också tillämpas effektivt.

Filip, å andra sidan, möter feedback med motstånd, upplever det som kritik och känner behovet av att försvara sig. Detta beteende antyder att han befinner sig på en lägre nivå i feedbacktrappan, där mottagligheten för konstruktiv kritik är begränsad. För att nå fram till Filip anammar Emma en mer empatisk strategi, inleder samtal med att förstå hans synpunkt och visar sedan vägen framåt med vägledning som är avsedd att stödja och uppmuntra till personlig utveckling, snarare än att kritisera.

Genom att skräddarsy sin kommunikation för att möta varje medarbetares unika behov och feedbacknivå, arbetar Emma för att skapa en kultur av öppenhet och produktivt samarbete. Denna individuellt anpassade metod strävar efter att inte bara förbättra den interna dialogen utan också att främja personlig och professionell utveckling inom teamet.

Kontakta oss för mer information