Johannes drivkrafter

Vår mellanchef Emma har observerat att Johannes, en av hennes teammedlemmar, har börjat visa tecken på minskad motivation. Hans tidigare glöd för arbetet tycks ha falnat, vilket har väckt Emmas oro. För att ta itu med denna utmaning, vänder sig Emma till Eduard Sprangers teori om drivkrafter för att analysera och adressera Johannes motivationssvacka. Sprangers teori har identifierat sex grundläggande drivkrafter som kan påverka individens beteende och motivation:

  • Teoretisk: En strävan efter kunskap och förståelse
  • Ekonomisk: En strävan efter användbarhet och praktisk nytta
  • Estetisk: En strävan efter balans och harmoni
  • Social: En strävan efter att bistå och vara till nytta för andra
  • Individualistisk: En strävan efter självständighet och personlig framgång
  • Traditionell: En strävan efter att hitta sin mening med livet

Genom att reflektera över Johannes tidigare beteenden och prestationer identifierar Emma att den sociala drivkraften tycks vara mest framträdande hos honom; han har tidigare visat stort engagemang i teamarbete och verkat trivas bäst när han kan bidra till och stödja andra.

Med denna insikt planerar Emma att vidta följande steg för att återuppväcka Johannes motivation:

  • Förstärka Teamets Sammanhållning: Emma avser att främja en arbetskultur som premierar samarbete och gemenskap. Genom att stimulera ett ökat teamarbete och ömsesidigt stöd hoppas hon att Johannes återfinner sin motivation genom känslan av att vara en värdefull del av gruppen.
  • Erkännande och Feedback: Genom att regelbundet ge Johannes positiv feedback och erkännande för hans insatser vill Emma förmedla hans betydelse för teamet och stärka hans motivation genom att bekräfta värdet av hans arbete.
  • Tilldela Meningsfulla Uppgifter: Emma planerar att ge Johannes uppgifter som inte bara är utmanande utan också meningsfulla, för att engagera hans intellektuella nyfikenhet och uppmuntra till kreativ problemlösning.

Genom att applicera Sprangers teori som ett verktyg för att förstå och hantera Johannes motivationsbrist, strävar Emma efter att inte bara återställa hans entusiasm för arbetet utan också främja en mer engagerad och sammanhållen arbetsgrupp.

Kontakta oss för mer information