IPU Drivkraftsanalys

IPU Drivkraftsanalys lyfter fram våra drivkrafter samt vilka motivationsfaktorer som spelar störst roll för oss. Analysen visar våra passioner, det som motiverar oss och svarar på frågan varför vi engagerar oss olika i olika typer av frågor.

IPU Drivkraftsanalys hjälper oss också att hitta de motivationsfaktorer som är viktiga för vår utveckling och arbetsinsats. Den är också värdefull i teamutveckling och rekrytering.

IPU Drivkraftsanalys är ett verktyg för individen, men där man också gemensamt kan utröna en grupps totala drivkrafter och motiv till engagemang.

Kunskap om en persons drivkrafter hjälper oss att förstå varför han eller hon handlar på ett visst sätt. Att känna till en persons erfarenheter, referensramar, utbildning och arbetslivserfarenhet hjälper oss att förstå vad han eller hon kan göra. En bedömning av en persons beteende eller sätt att vara hjälper oss att förstå hur han eller hon kan tänkas agera i arbetssammanhang.

Det finns många olika användningsområden där man med fördel använder IPU Drivkraftsanalys.

Nedan följer några exempel

Ökad självkännedom - vad är det som driver just dig att prestera? Svaren ges på ett väldigt bra och konstruktivt sätt.

Teamutveckling - IPU Drivkraftsanalys ger gruppen en klar indikation på vad varje individ drivs av. Kunskap om dessa drivkrafter skapar förutsättningar till att bilda effektiva team.

Organisationsutveckling - kunskap om individernas drivkrafter ger förutsättningar att formera sin organisation på ett framgångsrikt sätt.

Mer information

Antal dagar: Cirka 2 timmar
Pris: Per rapport: 2 950 kr
Typ: Enskilt och i grupp

Kontakta oss för mer information

,