Intervju med Svante Swärd Rudström

Vi erbjuder olika utbildningar inom projektledning, en av dem är Praktisk Projektledning -Projektmetodik. Vi har intervjuat en av våra deltagare, Svante Swärd Rudström, för att se vad han tyckte om utbildningen.

Om innehållet

Vår Praktiska Projektledarutbildning fokuserar på vad som är nyckeln till ett lyckat projekt – en genomarbetad och strukturerad planering. Deltagaren får kunskaper, metoder och verktyg för att planera och driva projekt effektivt samtidigt som man har koll på tidplanen och riskerna i projektet. Vi går även igenom hur våra lagda planer ska följas upp och avslutas. Materialet som används stödjer IPMA/PMI-certifiering.​ Kursen genomförs både som fysisk utbildning och på distans. Läs mer om utbildningen här >>

 

Pedagogik

Deltagarna delas in i grupper och arbeta med ett fiktivt projekt genom hela utbildningen, vilket brukar vara uppskattat av deltagarna när man hamnar med andra personer från olika företag. Även om deltagarnas egna verksamheter, frågeställningar och eventuella problem utgör en grund för diskussioner och övningar så förekommer det ofta exempel från olika branscher i syfte att lägga grund till ett bättre resultat.

Vi frågade Svante om vad han tyckte om upplägget och innehållet i utbildningen

– För mig var det att få en översikt på projektledning som var det mest givande. Att få olika aspekter och det övergripande tänket, säger han.

Hur relevant kändes utbildningen för dig?

– Utbildningen kändes relevant och jag fick en plattform för fördjupning av olika typer av projektledning.

Deltagaren får kunskap om

  • grundläggande terminologi inom projektledning
  • resursfördelning, ansvarsroller samt riskhantering i projekt
  • att planera, genomföra och avsluta projekt
  • att förstå projektets roll och funktion i en organisation
  • olika verktyg och tekniker som finns för att öka chansen för framgångsrika projekt
  • att förstå vikten av kommunikation mellan, om och inom projektet
  • praktisk tillämpning av projektledning

Avslutningsvis berättar Svante på vilket sätt han kommer kunna applicera kunskapen han fått från utbildningen i sitt arbete.

– Jag kommer kunna klä de ostrukturerade projekten in i en systematisk dräkt. Jag räknar med att få en bättre överblick och ett bättre utfall, avslutar han.

Om Norrköping Airport

Norrköping Airport är Sveriges fjärde största charterflygplats som erbjuder ett flertal destinationer och ägs sedan 2006 av Norrköpings kommun. Läs mer om Norrköping Airport>>

Om du vill veta mer hur vi på Peter & Partner kan hjälpa dig & din organisation, boka in ett kostnadsfritt samtal med Lisa Åkergren hos oss här>>

Kontakta oss för mer information