Grundläggande Försäljning

Med hårdnande konkurrens, mer krävande kunder och ökad förändringstakt, är det idag mer än någonsin nödvändigt att säkra en stark säljkultur i företag och organisationer. En säljkultur som bör innebära att alla medarbetare på något sätt är säljare och delaktiga i säljprocessen, att säljarna ses som en viktig tillgång i företaget och att kunden alltid måste stå i fokus. Allt vi gör skall leda till kundnytta.

Vi erbjuder en grundläggande försäljningsutbildning där deltagaren en bild av de viktiga pusselbitar som krävs för att uppnå ett framgångsrikt försäljningsarbete. Vi diskuterar olika teorier inom försäljningsarbetet som har sin grund i forskning och studier. Vi använder oss av vedertagna verktyg kopplat till praktiska övningar. Vi tar även del av svensk forskning runt framgångsrik försäljning.

Målgrupp​

Målgrupp för kursen är personer som är nya i sin roll som säljare eller erfarna säljare som vill lära sig mer om försäljning.

Ur Innehållet​

  • Vad kännetecknar en bra säljare?
  • Köpprocessen
  • Säljprocessens olika steg
  • SPIN-metodiken
  • Hantera invändningar
  • Struktur i säljmötet
  • Rätt kommunikation i rätt situation
  • Nå avslut

Upplägg​

Vårt pedagogiska upplägg bygger på att deltagarna snabbt skall kunna ta tills sig kunskaper och praktisera dem i en verklig situation. Vi jobbar med kortare teoretiska genomgångar av metoder, verktyg, synsätt och erfarenheter. Detta varvar vi med praktiska övningar enskilt eller i grupp och oftast direkt kopplat till sin egen verksamhet. Mellan dag 2 och dag 3 får deltagarna med sig en hemuppgift att arbeta med.

Kursinformation

Antal dagar: 2 + 1 dagar
Pris: 15 900 kr
Typ: Öppen & Företagsintern

Kontakta oss för mer information

,