Förändringsledning

Praktisk utbildning som ger dig kunskap om vad som sker vid förändringar i en verksamhet. Vi går igenom kända modeller som beskriver hur vi bör hantera vår personal och vad vi då kan förvänta oss för resultat. 

Vi tittar på den oro som ofta följer med förändringsarbetet, hur vi motverkar stress och i stället får de anställda att se fram emot det som komma skall. Alla människor reagerar olika baserat på vad de anser sig ha att förlora och vara tvungna att lära sig.

Målgrupp

Utbildningen passar Ledare och Chefer.

Ur innehållet

  • Vad är en förändring
  • Orsaker till förändring
  • Vad är ett projekt?
  • Framgångsrikt samarbete
  • Typer av förändringsprojekt
  • Organisationens kultur
  • Förnyelseprocess
  • Förändringsarbete
  • Förändringsprocess

Upplägg 

Utbildningen är byggd på teori och gruppövningar. Materialet som följer är alltid ett bra uppslagsverk i dina kommande uppdrag och i din vardag. 

Mål

Utbildningens mål är att du ska bli bättre på att hantera förändring, se vilka åtgärder som du måste vidta innan en förändring kan lanseras samt lära dig hur du kan få teammedlemmarna att våga tänka utanför verksamhetens ramar.

Kursinformation

Antal dagar: 2 dagar
Pris: 11 900 kr
Typ: Öppen & Företagsintern

Kontakta oss för mer information