Excel Grundkurs

Kursen går igenom grunderna i Excel och ger dig ett flertal praktiska tips kring hur du kan utnyttja programmet på ett effektivt sätt i din vardag. Efter utbildningen kommer du att behärska de grundläggande funktionerna Excel samt ha lärt dig många tidsbesparande knep som gör att du kan arbeta mer effektivt med programmet.

Kursens längd

2 dagar

Utbildningens mål

Kursens mål är att ge dig kunskaper så att du kan arbeta effektivt med de grundläggande funktionerna i Excel. Du kommer kunna skapa, formatera och skriva ut kalkyler. Vidare lär du dig att arbeta med länkar, effektivt sortera och filtrera listor samt presentera data med snygga diagram.

Målgrupp

Personer som vill lära sig grunderna i Excel.

Kursinnehåll Excel Grundkurs

 • Programfönster
 • Rundvandring i Excel
 • Grundläggande formler
  • Kopiera och redigera formler
  • Använda Autosumma
  • Relativa och absoluta referenser
 • Formatera
  • Justering av celler
  • Formatera tal, tecken, datum
  • Hämta format
  • Ändra kolumnbredd och radhöjd
 • Använda grundläggande funktioner
  • Funktionerna SUMMA, MEDEL, MAX, MIN, ANTAL och OM
 • Diagram, tabeller och listor
  • Skapa & formatera diagram
  • Ändra diagramtyp och diagramalternativ
  • Snabblayout
  • Diagramverktyg
  • Ändra diagrammets källdata
  • Infoga nya serier och ta bort serier
  • Skapa och hantera tabell
  • Sortering
  • Autofilter
 • Kalkyler
  • Redigera kalkyl
  • Redigera & radera cellinnehåll
  • Skapa serie med Autofyll
  • Kopiera & flytta celler
  • Urklipp
 • Utskriftsformat
  • Förhandsgranskning
  • Hantera sidbrytningar
  • Sidhuvud och sidfot
  • Marginaler
  • Stående/liggande orientering
  • Skriva ut rader överst på varje sida

Nästa steg

​Excel Fortsättning