Diplomerad Projektledare - PPA

Efter programmet blir du Diplomerad Projektledare enligt PPA. Programmet ger dig en bred kunskapsbas som krävs i modern projektledning.

Produktblad

Ladda ner ditt produktblad här >>

Programlängd 

Programmet omfattar totalt 5 + 0,5 dagar. 3 + 2 dagar med hemuppgift.

Kurstillfällen

25-27/1 + 8-9/2 Stockholm
15-17/3 + 29-30/3 Stockholm

Målgrupp

Diplomprogrammet är lämplig för dig som:

 • har ingen eller endast liten erfarenhet av professionell projektledning, men kommer att yrkesmässigt jobba som projektledare och inneha en arbetsroll/titel som projektledare. 
 • kanske har jobbat som projektledare i flera år eller lett ett antal projekt, men som inte fått med sig med sig vedertagen metodik och ledarkunskap. 

Mål

Deltagaren ska uppvisa kunskaper i att förstå moderna perspektiv på projektarbetsmetodikens roll i en organisation, att självständigt och i samråd med beställaren, bedöma, initiera, planera och genomföra ett projekt, i alla dess faser och med verktyg och metoder enligt vedertagen praxis och standard. 

Förkunskaper

För att ge dig bästa möjlighet att tillgodogöra dig programmet ska du ha: 

 • minst tre års arbetslivserfarenhet inom ett område där du kommer att driva projekt.
 • en anställning eller motsvarande som innebär att du yrkesmässigt kommer att arbeta som projektledare. 

Antal deltagare

Min 6 - Max 15 deltagare per omgång.

Upplägg & Innehåll

Diplomerad Projektledare - Projektledarutbildning

Projektmetodik

Metodikblocket inleder med att sätta projekt i sitt sammanhang genom att ge dig en överblick kring projekt som arbetsmetodik samt ledning och styrning av verksamheter. Vi går vidare med hur man kan skapa effektiva och träffsäkra projekt. 

Vi tar upp ämnen såsom:

 • förstå och arbeta utifrån projektmodell
 • ledning och styrning och organisation av projekt 
 • att skapa och utveckla en projektidé, göra förstudie och definiera mål
 • att planera, strukturera och förbereda för att genomföra projekt
 • att leda, styra, följa upp och skapa kontroll i projekt 
 • att leverera och lämna över projektets resultat samt nyttorealisering

Projektledarskap och styrning

Ledarskapsblocket fokuserar på att applicera kunskaper om ledarskap, där vi lägger extra fokus på ledarskap i projektledarrollen.

Vi tar upp ämnen såsom:

 • förstå sig själv och andra
 • kommunikation
 • att snabbt få upp effektiviteten i tillfälliga arbetsteam
 • konflikthantering
 • kompetens och bemanning

Dokumentation

Deltagare i programmet får följande dokumentation:

 • Diplom
 • PPT- presentationsmaterial, digitalt
 • Övningsmaterial, digitalt
 • Projektmodell och mallar, digitalt
 • Projekthandboken
 • Testlicens av Projektverktyg
 • Medlemskap i projektnätverk
 • Fri tillgång till kommande digitala workshop
 • Inbjudan till årligt projektevenemang