Vores pædagogik

Peter & Partners tilbyder uddannelser, der har høj indlæringseffektivitet og kombinerer faglige kundskaber med erfaring og højt læringsudbytte. Vores oplevelsesbaserede læringskoncept er afprøvet og skræddersys for at passe til deltagernes forudsætninger og erfaringer.

Vi fokuserer på hurtigt at kunne omsætte erhvervede kundskaber til praktisk anvendelse inden for efteruddannelse af erhvervsaktive. Vores korte kompetenceudviklingsindsatser stiller høje krav til deltagerne for at optimere teori og praksis i deres egen arbejdssituation.

Ved at kombinere teoretiske og praktiske elementer i vores uddannelser skaber vi en stærk forbindelse mellem viden og praktisk anvendelse. Ikke kun det, men vi er ekstra omhyggelige med detaljerne, så selve uddannelsens flow også kommer i logisk rækkefølge i forhold til virkelige situationer. Vi fokuserer på at tilbyde et engagerende læringsmiljø, hvor deltagerne får mulighed for at analysere og evaluere mulighederne med det, der læres.

Nogle af vores uddannelser afsluttes med en vidensverificering og diplomering, der består af både teoretiske og praktiske elementer. Ved bevidst at placere vidensprøven 1-2 uger efter afsluttet uddannelse forstærker vi indlæringen og hukommelsen.

Vores metodik inkluderer også vores undervisere, hvor samtlige opfylder høje krav til: Viden og praktisk erfaring med emnet, pædagogisk evne samt vilje og nysgerrighed til at udvikle sig.

Vi har uddannet langt over 10.000 ledere, projektledere, ledere og medarbejdere inden for forskellige forretningsområder, hvor vi med succes har anvendt vores læringseffektive programudviklingsmetode.

Gennem vores engagerede og pædagogiske niveau øger vi motivationen og garanterer høj kvalitet i vores uddannelser.