Vores konsulenter

Peter & Partner erbjuder olika konsulter inom våra områden. Några av dem kan du läsa om här.

 

Peter Elm, Grundare & Utbildningskonsult
Utbildar inom Ledarskap, Teamutveckling,
Personlig Utveckling. Genomför IPU-analyser.
Peter Davidson, Grundare & Utbildningskonsult
Utbildar inom Projektledning, Affärsutveckling,
Processledning & Ledarskap.
Andreas Giselgren
Lotta Clementz, Utbildningskonsult
Utbildar inom Ledarskap, Förändringsledning,
Medarbetarskap & Projektledning
Andreas Giselgren, Utbildningskonsult
Utbildar inom Projektledning och Ledarskap.
Sara Bengtsson, Utbildningskonsult
Utbildar inom Ledarskap, Organisationsutveckling,
Förändringsledning & Projektledning.