Virksomhedstilpasset uddannelse

Peter & Partner tilbyder jeres virksomhed/organisation tilpassede uddannelser, der passer til jeres behov og ønsker. Vi kalder det for Virksomhedstilpasset uddannelse. Der er mange fordele ved at udvikle kompetencer i en gruppe:

  • Indholdet fastlægges sammen, da vores uddannelser er opbygget i moduler, kan man nemt tilføje eller fjerne udvalgte dele. Det er selvfølgelig også muligt at køre eksisterende standardkurser.
  • Sted & tid tilpasses efter jer, I vælger hvor og hvornår uddannelsen skal gennemføres. På den måde undgås omkostninger til rejser og ophold.
  • Omkostningseffektiv uddannelse, vi har meget fordelagtige priser på vores virksomhedsuddannelser.
  • Fælles aktivitet, en uddannelse sammen styrker gruppens sammenhold.
  • Samme viden niveau, ved at alle gennemgår samme uddannelse sikres videnniveauet i gruppen.

Vores proces ved Virksomhedstilpasset uddannelse

Trin 1 Gennemgang af uddannelsesforslag og indhold

Vi indleder samarbejdet med et første møde omkring det kommende uddannelsesprogram. Fra Peter & Partner deltager hovedkonsulent samt projektleder. Vi går blandt andet igennem forventninger, mål og ønsket resultat. Dette for at sikre, at vi har samme syn på uddannelsesprogrammet.

Trin 2 Sammenfatning af uddannelsesprogram

I dette trin laver vi en sammenfatning af uddannelsesprogrammets indhold. Ved at skabe et overordnet billede af uddannelsen kan vi derefter opdele indholdet i individuelle moduler. Denne sammenfatning skaber vi sammen.

Trin 3 Forslag til eksterne moduler

I trin tre skaber Peter & Partner et detaljeret forslag for modulerne i uddannelsesprogrammet. Dette præsenteres for kunden og sammen diskuterer vi et indhold, der derefter kan fastlægges.

Trin 4 Pilotprogram

Et pilotprogram planlægges og gennemføres for udvalgte deltagere. Både under og efter gennemførelsen fører vi en dialog med kunden, hvor vi reflekterer over indhold, modtagelse og eventuelle ændringer.

Trin 5 Fastlæggelse af uddannelsesprogram

I trin 5 fastlægger vi uddannelsesprogrammet efter de punkter, der kom frem i trin 4.

Trin 6 Uddannelsesprogram planlægges

I dette trin laver vi en planlægning for grupper og datoer fremad. Vi estimerer, hvor mange starter der skal gennemføres per semester og hvornår i tiden det skal lægges. Peter & Partner støtter gerne med administration i form af invitationer, tilmelding osv.

Trin 7 Gennemførelse

Uddannelsesprogrammet gennemføres ifølge den plan, vi har lagt.

Trin 8 Evaluering & Redegørelse

I det afsluttende trin redegøres der for en sammenstilling af kursevaluering samt en sammenstilling af vores tanker og konklusioner om uddannelsesindsatsen som helhed. Vi fører en diskussion om eventuelle ændringer.

Vi vill höra från dig!

Vill du veta mer?

Är du nyfiken att veta mer eller vill du kanske bolla dina idéer och tankar kring din egen utveckling? Boka in ett kostnadsfritt möte med Lisa.

 

Boka här