Uddannelse for projektmedarbejdere

Mange af de aktiviteter, som håndteres inden for organisationer i dag, klassificeres og drives i projektform. Deltagerne i projektet skal forstå og forholde sig til de regelsæt og strukturer, som altid bør omgives et projekt. At være projektleder betyder ikke, at man selv skal drive og gennemføre projektet; der er altid mennesker omkring et projekt, som er projektmedarbejdere. Denne gruppe skal naturligvis også forstå, hvad der gælder, og hvordan de skal arbejde for, at projektet bliver succesfuldt.

Projektmedarbejderne skal forstå, at sjældent er teamwork så vigtigt som i et projekt. Der kræves hurtig kommunikation og fuld forståelse. Frem for alt skal alle stræbe efter de samme tydelige mål. Gennem en grundlæggende og generel projektmodel giver vi dig indsigt i værdien af planlægning, tider, mål og roller. Frem for alt lærer vi alle, der arbejder inden for projektet, at tale det samme sprog. Jo større deltagelse, desto bedre projektresultater.

Mål

Målet med uddannelsen er at forbedre og øge forståelsen for alle, der deltager i projekter. Uddannelsen er egnet til alle typer af virksomheder og organisationer. Uddannelsen tager udgangspunkt i en systematisk tankegang med fokus på de ønsker og krav, der findes i et projektopdrag.

Fra indholdet

  • Hvad er et projekt?
  • Hvorfor projekt?
  • Projektorganisation og roller
  • Projektets formål og mål
  • Projektmodel
  • Projektets faser
  • Projektplanlægning, WBS
  • Risikohåndtering
  • Rapportering
  • Projektafslutning

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, som i dag arbejder som projektmedarbejder eller som i fremtiden vil gøre det.

Er du stadig i tvivl, kontakt os, så tager vi en diskussion.

Boka nu

Kontakta oss för mer information