Certificeret projektleder

Arbejder du som projektleder og føler, at du har brug for mere viden og flere værktøjer, samtidig med at du får bevis på, at du virkelig udøver god projektledelse? Så er kursusforløbet Certificeret Projektleder det perfekte for dig!

Efter uddannelsen vil du selvstændigt, og i samråd med projektejeren, kunne vurdere, starte, planlægge og gennemføre et projekt ved at anvende værktøjer og metoder, der er baseret på accepterede standarder som IPMA och PMI.

Hvem egner Certificeret projektleder sig til?

Gradueret projektleder er velegnet til dig, der:

 • har lidt eller ingen erfaring med professionel projektledelse og gerne vil kalde dig projektleder i din professionelle rolle.
 • har arbejdet som projektleder i flere år eller ledet en række projekter, men som mangler den teoretiske viden indenfor projektmetode og -ledelse.
 • har generel viden om projektledelse og ønsker at uddybe og verificere disse.

Din viden efter Certificeret projektleder

Du får kendskab til moderne perspektiver på din rolle som projektleder i din organisation. Efter uddannelsen vil du selvstændigt, og i samråd med projektejeren, kunne vurdere, starte, planlægge og gennemføre et projekt ved brug af værktøjer og metoder fra IPMA och PMI. Du vil også modtage et eksamensbevis.

The PlanMinder

Som del af kurset, får du gratis adgang til projektplanlægningsværktøjet PlanMinder i 60 dage.

Dine forudsætninger

For at sikre, at du får mest muligt ud af Certificeret projektleder, skal du have:

 • Mindst tre års erhvervserfaring inden for et fagområde, hvor du vil køre projekter.
 • En ansættelse eller tilsvarende, der betyder, at du kommer til at arbejde professionelt som projektleder.

Struktur og indhold

Dag 1-3 Projektmetode – hvordan gør man?

Den første del af kurset Certificeret projektleder fokuserer på projektmetode, dvs. hvilke metoder og værktøjer er bedst egnede for at lykkes med netop dit projekt?

Sammen med underviseren sættes projekt i kontekst ved at give dig overblik over forskellige typer af projekter samt hvordan de kan bidrage til struktur og styring af virksomheden. Vi fortsætter med, hvordan man gennemfører effektive og værdiskabende projekter.

Vi dækker emner som at:

 • Forstå og arbejde ud fra en projektmodel
 • Tilrettelægge, lede og følge op på projekter herunder milepæle og leverancer
 • Skabe og udvikle en projektidé, foretage en foranalyse og definere mål
 • Planlægge, strukturere og forberede gennemførelsen af projekter
 • Aflevere projektet og resultaterne samt planlægge og følge op på gevinstrealisering

Dag 4-5 Projektledelse – hvordan leder du?

I anden del af Certificeret Projektleder fokuserer vi på ledelse med ekstra fokus på ledelse i projektlederrollen. Hvordan får du dine projektmedlemmer om bord og sikrer, de er engagerede?

Vi dækker emner som:

 • Forstå sig selv og andre
 • Kommunikation
 • Hurtigt at øge effektiviteten af midlertidige arbejdshold
 • Konflikthåndtering
 • Kompetence og personale

Din certificering

Efter kurset tager du en test, der verificerer din viden. Derefter vil du blive certificeret af P&P Project Academy.

Hvilke materialer får du?

Som deltager i Certificeret projektleder modtager du følgende materialer:

 • Diplom, efter bestået eksamen
 • Powerpoint præsentationsmateriale, digitalt
 • Træningsmateriale, digitalt
 • Projektmodel og skabeloner, digital
 • Projekthåndbogen
 • Medlemskab af projektnetværk
 • Gratis adgang til kommende digitale workshops
 • Invitation til årligt projektarrangement
 • 60 dages gratis adgang til projektplanlægningsværktøjet PlanMinder

Er du i tvivl eller har du spørgsmål til uddannelsen, så kontakt os!

Boka nu

Kontakta oss för mer information