Uddannelsesformer

Peter & Partner tilbyder forskellige typer af uddannelsesformer: fysisk uddannelse, digital uddannelse, e-learning og blandet læringsmiljø. Afhængigt af indsatsens forudsætninger samt hvilke uddannelsesmål der er, anbefaler vi forskellige alternativer. Kontakt os, så guider vi jer rigtigt!

Fysisk uddannelse

Uddannelsen gennemføres hos kunden eller i et andet uddannelseslokale. Vi mener, at det fysiske møde mellem mennesker er en vigtig del af at skabe vidensspredning, erfaringsudveksling og netværk. I første omgang anbefaler vi netop denne uddannelsesform, hvis de rette forudsætninger er til stede.

Digital/fjernundervisning

Med fjernundervisning mener vi uddannelser, hvor undervisere og deltagere befinder sig på afstand og ikke i det fysiske rum. Primært er fjernundervisningsmomenterne lærerledede i realtid, hvor vi alle er opkoblet og til stede samtidigt; der kan også forekomme selvstændigt hjemmearbejde. Dette alternativ kan foretrækkes, hvis der er rejserestriktioner med mere.

Blandet læringsmiljø

I denne variant blander vi både fysisk og digital uddannelse. Det kan dreje sig om lidt længere uddannelsesprogrammer, hvor nogle møder og øvelser gennemføres digitalt.

E-learning

Vi tilbyder optagede moduler inden for Microsoft 365. Du kan vælge at købe disse separat eller som supplement til en live-uddannelse.