Persondatapolitik

Peter & Partner Utbildning AB, organisationsnummer 556783-2414, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som lämnas till oss eller som vi samlar in.

Denna integritetspolicy avser enbart behandling av personuppgifter om personer som ansöker om lediga tjänster hos Peter & Partner Utbildning AB, som företräder eller arbetar inom en organisation med vilken Peter & Partner Utbildning AB har en kund- eller leverantörsrelation och/eller som företräder en organisation med vilken Peter & Partner Utbildning AB avser genomföra marknadsförings- och säljaktiviteter. Policyn avser inte behandling av personuppgifter om personer inom Peter & Partner Utbildning AB:s organisation eller om personer som är kontrakterade underkonsulter till Peter & Partner Utbildning AB.

Policyn har tre syften:
1. Förklara vilka personuppgifter vi behandlar samt hur vi behandlar dem;
2. Säkerställa att det framgår varför vi behandlar personuppgifter;
3. Hålla oss ansvariga för att skydda individens rättigheter och integritet under policyn.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst revidera denna integritetspolicy.

Den som har frågor om behandlingen av sina kontaktuppgifter eller denna policy kan vända dig till oss på Peter & Partner Utbildning AB. Vi nås på telefonnummer 0735-45 01 38 eller via e-mail .