Oprettelse af uddannelse

Når vi opretter en skræddersyet uddannelsesindsats, anvender vi en skabelon baseret på vores samlede erfaring samt vores kvalitetssystem.

Peter & Partner udpeger altid en intern projektleder, som er ansvarlig for kommunikationen med kunden.

Trin 1 Gennemgang af uddannelsesforslag og indhold

Vi indleder samarbejdet med et første møde omkring det kommende uddannelsesprogram. Fra Peter & Partner deltager hovedkonsulent og projektleder. Vi gennemgår blandt andet forventninger, mål og ønsket resultat. Dette for at sikre, at vi har den samme opfattelse af uddannelsesprogrammet.

Trin 2 Opsummering af uddannelsesprogram

I dette trin laver vi en opsummering af indholdet i uddannelsesprogrammet. Ved at skabe et overordnet billede af uddannelsen kan vi derefter opdele indholdet i enkelte moduler. Denne opsummering skaber vi sammen.

Trin 3 Forslag til eksterne moduler

I trin tre skaber Peter & Partner et detaljeret forslag til modulerne i uddannelsesprogrammet. Dette præsenteres for kunden, og sammen diskuterer vi indholdet, som derefter kan fastlægges.

Trin 4 Pilotprogram

Et pilotprogram planlægges og gennemføres for udvalgte deltagere. Både under og efter gennemførelsen fører vi en dialog med kunden, hvor vi reflekterer over indholdet, modtagelsen og eventuelle ændringer.

Trin 5 Fastlæggelse af uddannelsesprogram

I trin 5 fastlægger vi uddannelsesprogrammet efter de punkter, der kom frem i trin 4.

Trin 6 Uddannelsesprogram planlægges

I dette trin foretager vi planlægning for grupper og datoer fremadrettet. Vi estimerer, hvor mange starter der skal gennemføres per semester, og hvornår det skal lægges. Peter & Partner bistår gerne med administration i form af invitationer, tilmelding osv.

Trin 7 Gennemførelse

Uddannelsesprogrammet gennemføres i henhold til den plan, vi har lagt.

Trin 8 Evaluering & Redegørelse

I det afsluttende trin redegøres der for en samling af kursusevaluering samt en samling af vores tanker og konklusioner om uddannelsesindsatsen som helhed. Vi fører en diskussion om eventuelle ændringer.