Ledelse

Vår erfarenhet är att nyckeln till all ledar- och medarbetarutveckling är att förstå sig själv och sina kollegor på ett bättre sätt. Att leda sig själv och andra på ett bra sätt är för en organisation lika viktigt som att en chef/ledare klarar av att leda sina medarbetare på ett bra och effektivt sätt.

Vi arbetar idag med allt ifrån öppna utbildningar till interna ledarskapsprogram. Vi utbildar och coachar på samtliga nivåer, från medarbetare till  toppchefer i ledningsgrupp eller enskilt. Vi erbjuder även analysverktyget IPU.

Läs vår intervju med Linda

- Innehållet i utbildningen var mycket bra och lärorikt, även upplägget!

Vi erbjuder olika utbildningar inom Ledarskap, en av dem är Ledarskap för mellanchefer & ledare. Vi har intervjuat en av våra deltagare, Linda Wiberg, för att se vad hon tyckte om utbildningen.

Läs hela intervjun