Bæredygtighed

Att värna om framtida generationer är en självklarhet för oss på Peter & Partner Utbildning. Hållbar utveckling handlar om att visa hänsyn till människor och miljö.

Vi har valt ut olika punkter som vi arbetar efter, både internt och tillsammans med våra kunder.

Vårt miljöansvar

Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan genom att:

 • Resande skall ske så miljöeffektivt som möjligt
 • Digitala möten i den mån det är möjligt
 • Medvetna val vid planering av utbildningar
 • Välja miljömärkta produkter/tjänster i den mån det är möjligt
 • I största möjligaste mån använda digitalt kursmaterial
 • Vi använder digitala lösningar för fakturor och avtal
 • Vi källsorterar och återvinner allt som är möjligt

Vårt sociala ansvar

Vi är särskilt måna om andra människor, såväl kunder som medarbetare. Vi har valt att fokusera på följande för att ta vårt sociala ansvar:

 • Vi har en organisation som utgår från ett demokratiskt och jämställt synsätt
 • Vi jobbar för att motverka stress hos våra medarbetare och minska sjukskrivningar
 • Under inga omständigheter accepterar vi trakasserier, eller kränkande särbehandling
 • Vi respekterar olikheter oavsett kön, ålder och bakgrund
 • Vi jobbar med att aktivt initiera dialog kring jämställdhet/mångfald med kunder och partners i våra uppdrag
 • Våra medarbetare har stora möjligheter till hybrida arbetsplatser, dvs att de själva väljer var de vill arbeta
 • Vi stöttar lokala föreningar/verksamheter och bidragen ska fördelas jämställt

Våra affärer

Det vi gör ska vara såväl lönsamt som hållbart, både för oss och för våra kunder. För att lyckas med detta arbetar vi med följande:

 • Vi ser hållbarhet som en självklar och nödvändig förutsättning för både vår egen och våra kunders verksamheter och arbetar därför med hållbarhetsfrågan i hela vår verksamhet och i vår affärsmodell
 • Ständig fortbildning av personalen för att ge våra kunder bästa möjliga resultat
 • Löpande utvärdering av vårt arbete genom exempelvis dialog med kunder och intern kvalitetssäkring
 • Vi står på egna ben och har de resurser som behövs för den verksamhet vi bedriver
 • Ständig utveckling av tjänster för att möta nya behov

Vi vill höra från dig!

Vill du veta mer?

Är du nyfiken att veta mer eller vill du kanske bolla dina idéer och tankar kring din egen utveckling? Boka in ett kostnadsfritt möte med Lisa.

 

Boka här