Science Park- Excel grund

För en tid sedan gick Zarah vår grundutbildning i Excel. Vi fick låna henne i några minuter för att höra vad tyckte om utbildningen och om hon har använt sina nya kunskaper i sin yrkesroll.

Mycket relevant utbildning

– Zarah, berätta gärna vad du jobbar med

– Jag arbetar som Fastighet & servicekoordinator på Science Park Jönköping. Min roll är att bland annat ta hand om hyresgäster och hyra ut lokaler. Science Parks övergripande målsättning är att skapa fler entreprenörer, fler växande företag och ett starkt regionalt innovationssystem. Science Park har mötesplatser och affärsutvecklare i samtliga av länets 13 kommuner, vilket gör att vi kan kombinera ett regionalt erbjudande med lokal närvaro. Vår kärnverksamhet är affärsutveckling – det vill säga att utveckla nya affärer!

”Jag har användning av utbildningen i mitt dagliga arbete”

Utbildningen som Zarah gick innehåller grundläggande funktioner i Excel. Deltagarna får lära sig att arbeta effektivare i programmet där bland annat kalkyler, sortering, listor och diagram gås igenom.

Zarah berättar att utbildningen var mycket relevant för henne och hon fick en stor lärdom, genom utbildningen fick Zarah kunskaper som hon använder i sitt dagliga arbete.

– Jag tycker att utbildningen och upplägget gav mig det jag hade behov av, tidigare hade jag en självlärd grund inom Excel.

För att veta vilken nivå du är på kan du göra vårt självskattningstest>>

Hur kändes det att det var deltagare från olika företag med på utbildningen?

– Jag tycker att det var bra att det var flera deltagare från olika företag då alla hade olika arbetsområden som de hade användning av i utbildningen, säger Zarah.

Något många deltagare uppskattar och gärna kommenterar i efterhand är just utbytet av erfarenheter från andra deltagare och företag genom övningar och diskussioner men också tiden de sparar på att gå våra Excelutbildningar.

Distansupplägget

Vi på Peter & Partner erbjuder olika typer av utbildningsformer, Fysisk utbildning, Digital utbildning, E-learning och Blandad lärmiljö. Beroende på insatsens förutsättningar samt vilka utbildningsmål som finns rekommenderar vi olika alternativ.

Just kursen som Zarah deltog på genomfördes digitalt via Teams, något som Zarah tycker funkade bra.

– Det gick bra, kamerorna var på hos alla deltagare och det blev bra diskussioner, säger Zarah.

Omtyckt utbildare

Vår utbildningskonsult Christian Borg som höll utbildningen är mycket omtyckt vilket Zarah kan förstå.

– Christian är jättebra och pedagogisk. Rätt person att hålla denna utbildning, avslutar Zarah.

Läs mer om Science Park här>>

Våra Excel utbildningar>>