Roxtex – Projektledarutbildning

I en värld där effektiv projektledning blir mer avgörande för framgång, investerade Roxtec International i en företagsanpassad projektledarutbildning med fokus på projektmetodik. Utbildningen ägde rum på plats hos Roxtec i Karlskrona och var uppbyggd för att passa deras specifika behov och utmaningar. Utbildningen, som bestod av teoretiska genomgångar blandat med praktiska övningar och diskussioner, togs väl emot av deltagarna.

Vi har fått ställa några frågor till Anders Lindberg, Test & Certificate Manager, som var en av dem som initierade utbildningen.

Anders, vad var det som gjorde att ni tog en kontakt med oss på Peter & Partner Utbildning?

– Vi hade tidigare utfört utbildningar tillsammans med er som var mycket uppskattade, så det var ett naturligt val att anlita er igen.

Eftersom utbildningen genomfördes som företagsanpassad fanns det möjlighet för Roxtec att göra anpassningar utifrån behov och önskemål. Inför utbildningen hade vi därför ett förberedande möte tillsammans med Roxtec och vår utbildningskonsult Lotta Clementz. Ett sådant möte har flera olika syften, dels finns möjligheten att lära känna varandra bättre, kunden får möjlighet att adressera utmaningar, önskemål och önskad målbild samtidigt som utbildaren har chans att ställa kontrollfrågor för att kunna skapa en utbildning som passar kundens verksamhet och behov.

–  Innan utbildningen hade vi ett förberedande möte där vi fick ge vår syn på vad som vi förväntade oss att deltagarna skulle lära sig men vi fick även möjlighet att beskriva vilken situation deltagarna har i sina arbetsuppgifter och hur organisationen är uppbyggd och fungerar. Detta visade sig var mycket givande då det var möjligt att gå på djupet på de delar som var extra lämpade för gruppen, säger Anders.

Fler och fler av Peter & Partners kunder väljer att genomföra sina utbildningar som företagsanpassade. Det är egentligen inte så konstigt eftersom det finns många fördelar att vinna på det:

  • Innehållet kan anpassas efter kundens verksamhet
  • Plats och tid väljs tillsammans
  • Utbildningen blir kostnadseffektiv redan vid 5 deltagare
  • Kunskapsnivån i gruppen höjs lika mycket
  • Gemensam aktivitet som stärker gruppen

Anders, vad tycker du om det här utbildningsformatet?

– Detta format passade oss väldigt bra då vi hade deltagare från olika grupper vilket gjorde planering och utförande flexibelt och mycket bra.

Efter utbildningen gjordes en utvärdering som visade att deltagarna var mycket nöjda med både utbildningen och utbildaren Lotta Clementz. Den känslan delades även av Lotta.

– När man går in i ett uppdrag som är företagsanpassat finns det alltid en tröskel man behöver ta sig över för att lyckas möta kundens förväntningar. Det är därför väldigt viktigt med det förberedande arbetet. Efter en god dialog med Roxtec var vi i hamn med anpassning och innehåll och jag hade en god känsla när jag åkte till utbildningen. När jag sedan möts av ett härligt gäng unga medarbetare fullt med egna idéer om hur de kan utveckla verksamheten med hjälp utav verktygen, så kan det inte bli mycket bättre. Jag lärde mig massor om test och certifieringsprocesser under de här dagarna. Vi bollade idéer, utmaningar och gav förslag på vad som skulle kunna göras annorlunda för högre effektivitet och stimulerande arbetsmiljö, avslutar Lotta.

Peter & Partners lärmetod fokuserar på att snabbt kunna omsätta förvärvade kunskaper i praktisk tillämpning in i verksamheten. Det är därför viktigt för oss att följa upp läranderesultatet även efter utbildningen.

Anders, nu när det gått en tid efter utbildningen, har du sett några konkreta resultat eller förbättringar i verksamheten?

– Gruppen har verkligen tagit till sig utvalda delar av utbildningen som var mest lämpliga för vår verksamhet, det har lyft vårt arbetssätt avsevärt.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra organisationer som står inför samma utmaningar som ni gjorde?

– Absolut, både förberedelserna och utförandet av utbildningen var mycket väl utfört, avslutar Anders.

Om du vill veta mer hur vi på Peter & Partner kan hjälpa dig & din organisation, boka in ett kostnadsfritt samtal med Lisa Åkergren hos oss här>>

Läs mer om Roxtec här >>