Metria- Praktisk Projektledning- Ledarskap

Rebecca jobbar som planarkitekt på ett konsultföretag. I sina arbetsuppgifter ingår det att projektleda och samverka med sakkunniga inom olika områden, för att utveckla sitt ledarskap valde hon att gå vår utbildning Praktisk Projektledning- Ledarskap i Jönköping. Vi fick möjligheten att ställa några frågor till henne för att se vad hon tyckte om utbildningen.

Utveckla din karriär inom projektledning och ledarskap

Vår utbildning Praktisk Projektledning-Ledarskap innehåller viktiga färdigheter som behövs för att framgångsrikt driva en organisation. Utbildningen tillhandahåller de nödvändiga verktygen och resurserna för att ett team ska kunna nå sina mål, samtidigt som de ger vägledning och ledning för att se till att dessa mål uppnås. Till utbildningen>>

Ett anpassat ledarskap

- I min projektledarroll har jag sällan möjlighet att välja medlemmarna i projektgruppen, det är även sällan som gruppsammansättningen fortskrider under längre perioder. Men jag kommer ändå ha användning för lärdomarna såsom insikter och extra förståelse för olika personers perspektiv och förhållningssätt. Jag kommer ha användning för kunskapen om olika personligheters drivkrafter och motivationer, hur jag kan anpassa mitt ledarskap utefter vilka individer som ingår i min projektgrupp och vilka teamroller som behövs i projektgruppen, fortsätter hon. Jag bedömer att jag även kommer ha användning för lärdomarna från kursdagarna i fler sammanhang än vid projektledning.

Att anpassa ledarskapet till individerna i en projektgrupp är viktigt för att projektet ska bli framgångsrikt. Genom att ta hänsyn till varje medlems unika personlighet och bidrag kan ledarna skapa en miljö för samarbete och tillväxt.

Rebecca, var det något som stack ut lite extra?

-  Jag uppskattade delen om teamroller lite extra, det är värdefull kunskap att ta med till arbetsplatsen, säger hon.

Förutom teamroller tar utbildningen även upp:

  • Kommunikation utan missförstånd
  • Konflikthantering
  • Effektiva och strukturerade möten
  • Stresshantering i projektgrupp, positiv/negativ stress
  • Skillnad mellan grupp och team. Meredith Belbin teamteori – ”Nobody is perfect – but a team can be”
  • Verktyg för självinsikt och feedback, ”Johari fönster”.
  • Modeller inom gruppdynamik
  • Verktyg för att motivera dina medarbetare
  • Förhandlingsteknik
  • Situationsanpassat ledarskap inom projekt

Under hela utbildningen kommer du att få arbeta med din personliga utvecklingsplan, hur du skall utveckla dig inom projektledarskapet.

Engagerad utbildare och väl insatt i ämnet

- Peter har, förutom en gedigen kunskap inom området, även ett genuint intresse för ämnet. Han äger förmågan att nå ut till samtliga kursdeltagare och engagera gruppen i såväl gemensamma som individuella reflektioner. Han konkretisera ämnet i exempel vilket gör det enkelt att förstå, säger Rebecca.

Vad skulle du säga till de som funderar på att gå en utbildning hos Peter & Partner Utbildning?

- Gör det! Du kommer gå därifrån berikad på kunskap att använda vid projektledning men även inom andra samarbeten och i andra sammanhang.

Några slutord?

-  Tack för en bra utbildning!

Läs mer om Metria>>
Läs mer om utbildningen>>

Kontakta oss för mer information