Lyftkraft Dalarna- Microsoft 365, Digital Marknadsföring, Foto & Video, Ekonomi

ESF-projektet Lyftkraft Dalarna riktar sig till privata företag som på något sätt blivit påverkade av pandemin, till exempel genom varsel och permitteringar men det kan också vara genom ökad efterfrågan, omställning och utökad verksamhet. Genom projektet kan företag kostnadsfritt kompetensutveckla sina medarbetare genom olika typer av utbildningar som finansieras av projektet. Projektet pågår mellan 2020-2022.

Genom riktade kompetensutvecklingsinsatser till deltagande företag och dess medarbetare minskar risken att personer blir arbetslösa på grund av pandemin och arbetsgivarna får en bättre möjlighet till kompetensförsörjning genom en breddad rekryteringsbas.

– “Projektet har varit viktigt för flera företag i länet. Vi har möjligheten att arbeta med företag i alla storlekar, från enmansföretag till stora företag eftersom projektet har fokus på individer. För oss har det varit viktigt redan från början att kompetensutvecklingsinsatserna håller hög kvalité och att vi använder EU-medlen på bästa möjliga sätt. Vi är glada att deltagarnas utvärderingar visar att vi tillsammans med våra utbildningsleverantörer har lyckats”, säger Ida Söderlund, projektledare Lyftkraft Dalarna.

Peter & Partner har fått förtroendet att leverera utbildningar i Microsoft 365, Digital Marknadsföring, Foto & Video samt Ekonomi.

– Det har varit väldigt roligt att arbeta med Ida och Falun Borlänge-regionen. Variationen av både företag och roller har varit inspirerande. Det är tydligt att ESF-projekt i allmänhet och Lyftkraft Dalarna i synnerhet gör stor skillnad, säger Lisa Åkergren, marknadsansvarig på Peter & Partner.

Stort engagemang

Även om utbildningarna varit kostnadsfria har de deltagande företagen medfinansierat projektet med sin tid vilket för många mindre företag är en stor investering. I de allra flesta fall är tid en bristvara. Vi på Peter & Partner är grymt imponerade av engagemanget, både hos projektorganisationen och de deltagande företagen.

- Samarbetet med Peter & Partner har varit mycket värdefullt, framför allt för de mindre företagen som sällan har möjlighet att avsätta tid till kompetensutveckling. Peter & Partner har varit flexibla och alltid anpassat sig till projektets och företagens behov. Vi har verkligen känt engagemanget och drivet från Peter & Partner, både hos kursledare och annan personal, säger Ida Söderlund.

Slutspurt

Projektet är nu inne i slutfasen där de sista utbildningarna genomförs under hösten, därefter väntar en utvärdering. Peter & Partner har några insatser kvar att leverera, både inom Excel och Digital Marknadsföring. Men först väntar en välbehövlig sommarvila.