Förändringsledning: En Intervju med Sandra Eklöv 

Sandra Eklöv, Logistik- och systemutvecklare på Forserum Safety Glass AB, delar sina insikter efter att ha gått vår utbildning i Förändringsledning. Forserum Safety Glass AB är en framstående glasgrossist i Sverige som specialiserar sig på utveckling och produktion av förädlat planglas. 

Utmaningar och Framgång i Förändringsarbete 

Förändringsarbetet kan ibland mötas av motstånd från medarbetare, och i vår utbildning utforskar vi de utmaningar som följer med förändring. Vi lär oss hur vi motverkar stress och oro, och arbetar aktivt för att skapa en positiv inställning bland de anställda. Alla människor reagerar olika baserat på vad de anser sig ha att förlora och vara tvungna att lära sig. 

Sandra, vad är din uppfattning om upplägget och innehållet i utbildningen? 

– Jag tycker upplägget är bra och det är varierande med lagom mycket praktik och teori.  

Det fysiska mötet mellan människor  

Utbildningen genomfördes i våra fina lokaler på Science Park. Genom det fysiska mötet skapas kunskapsspridning erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan olika organisationer.  

– Det är enormt kul att det är olika företag som samlas i samma grupp, man kan dela erfarenheter och utbyta mycket kunskap av varandra. Jag ser bara positivt på att vi är flera företag, säger Sandra.  

Deltagarnas kunskaper efter utbildningen

Utbildningen utrustar deltagaren med verktygen för att identifiera risker och möjligheter vid förändringsarbete. Efter avslutad kurs kan man framgångsrikt driva förändringsprocesser, kommunicera viktiga budskap och analysera framsteg. Deltagaren lär sig olika sätt att stötta medarbetarna och minska motståndet. Efter utbildningen är man rustad för att driva förändringsarbete i sin organisation. 

Sandra, hur relevant kändes utbildningen för dig? 

– Mycket relevant och precis det jag behöver i min ledande roll i ett företag som är i ständig förändring och effektivisering för att möta våra kunders och marknadens behov.  

 Sandra fortsätter: – Efter utbildningen kommer jag nu kunna applicera kunskapen i mitt arbete genom att leda och driva förändrings och förbättringsarbeten med en större kunskap och förståelse. 

Utbildaren och grundaren Peter Elm 

Peter Elm som håller i utbildningen har lång erfarenhet av förändringsledning. Peter som också är en av grundarna av Peter & Partner Utbildning säger att drivkraften ligger i att få utveckla människor och se de långsiktiga resultaten de för med sig. 

Vi frågade Sandra om vad hon tyckte om utbildaren:  

– Peter är mycket professionell, tydlig, trevlig och får i gång en diskussion i gruppen som är väldigt givande.  

Några avslutande ord på vägen 

–  För att kunna leda förändringsarbeten så behöver du också kunna förändra dig själv. Tack för en bra och inspirerande kurs och utbildning! 

Tack, Sandra, för att du delade dina insikter med oss och gav en inblick i din erfarenhet av vår utbildning Förändringsledning.