Färna Herrgård- ledarskapsutbildning

Sedan våren 2021 har Peter & Partner levererat Ledarskapsutbildningar i ESF-Projektet Besökskraft. Utbildningarna har varit på två olika nivåer, Ny som Ledare & Erfaren Ledare. En av deltagarna är Fredrik Bertlin, Hotellchef på Färna Herrgård & Spa.

Utbildningen och utbildaren får gott betyg

Fredrik, vad har du tagit med dig från utbildningen Erfaren Ledare?

– Jag tyckte hela upplägget och innehållet var väldigt bra och utvecklande. Utbildningen gav oss en riktig boost! Det som jag fastnade extra för var att få en bättre förståelse för sig själv och andra kollegor. Ena dagen handlade mycket kring detta och det har lett till ett bättre samarbete och kommunikation hos oss.

Fredrik fortsätter: – En annan sak jag tagit med mig som hänger ihop med detta är hur viktigt det är att vi i ledningsgruppen är samspelta och förstår vår uppgift. Att vi har tydliga roller och vikten av tydliga mål som vi alla jobbar mot.

Utbildningen, som är på tre dagar har varit mycket uppskattad bland deltagarna. Den riktar sig till erfarna chefer och ledare och syftet är att stärka deltagarna på arbetsmarknaden. Utbildningen innehåller tre olika teman:

  1. Ledningsgruppsutveckling, kommunikation, feedback, roller
  2. Strategiskt/involverande ledarskap – att jobba mot mål och visioner
  3. Omvärld och framtid – att förstå och jobba med omvärldsförändringar och framtidsscenarion

På grund av pandemin genomfördes utbildningen digitalt via Zoom. Fredrik som förespråkar det fysiska mötet säger:

– I och med pandemin hade vi inget val och vi var väldigt tacksamma för möjligheten att gå utbildningen digitalt. Det fungerade över förväntan! Peter som höll i kursen gjorde det med stort engagemang och man kände sig inte som en i mängden. Mycket Proffsigt!

Eftersom Besökskraft vänder sig till besöksnäringen har deltagarna kommit från samma bransch, vilket har varit uppskattat.

– Att vi har fått möjlighet att utbyta erfarenheter sinsemellan var givande men framför allt att få känna en samhörighet och förståelse för varandras situationer som var så lik vår i och med pandemin.

Hade du velat att vi gjort något annorlunda?

Har egentligen inget som jag tyckte borde ha fungerat bättre. Utifrån dom förutsättningar som var då så fungerade det perfekt, avslutar Fredrik.

Om Färna Herrgård & Spa

Färna är en plats att njuta av, oavsett om du är här på en romantisk weekend, dagspa eller en konferens. Herrgården är del av ett gammalt järnbruk från 1600-talet och här har drivits både järn- och skogsbruk. Här upplever du kontrasten mellan de vackra herrgårdssalongerna och bergslagsnaturen. Att kunna bjuda på mat lagad på råvaror från oss och våra nära bönder känns speciellt, nästan lika speciellt känns det att efter en tur i svampskogen kunna sjunka ned i ett varmt bad under bar himmel.

Många gäster väljer att återkomma gång på gång, vilket vi är väldigt glada för, vi har en hög gästnöjdhet vilket betyder allt för oss. Vårt främsta uppdrag är att se till gästens bästa och leverera en upplevelse som överträffar dennes förväntningar.

Läs mer om Färna herrgård här >>

Om du vill veta mer hur vi på Peter & Partner kan hjälpa dig & din organisation, boka in ett kostnadsfritt samtal med Lisa Åkergren hos oss här>>