Campus Värnamo -Projektledarutbildning

Campus Värnamo -Projektledning

På Campus Värnamo driver man framgångsrikt ESF-projektet Kompetensutveckling Småland+.  Projektet är en fortsättning av de framgångsrika kompetensutvecklingsinsatserna som genomförts de senaste åren. Projektets mål är att erbjuda behovsstyrd kompetensutveckling till tillverkningsindustrin och dess leverantörer i Jönköpings- och Kronobergs län.

Ett område som har stor efterfrågan är utbildning i Projektledning. Tobias Lundquist, Projektledare för Kompetensutveckling Småland + säger så här om behovet som finns i regionen:

– Vi ser att det finns ett mycket stort behov av kompetensutveckling hos industriföretagen i både Kronobergs och Jönköpings län. Efter flera års tätt arbete med näringslivet kring dessa frågor märker vi dock en tydlig förändring i inställning till att aktivt arbeta med kompetensstrategiska frågor. Det är alltså ingen tvekan att det finns ett enormt behov av kompetensutveckling men företagen behöver vägledning och hjälp att förflytta sig, säger Tobias.

Lyckat samarbete från start

Vi på Peter & Partner Utbildning har de senaste fyra åren fått förtroendet att leverera samtliga Projektledarutbildningar som genomförts på Campus Värnamo. Det är något som vi är mycket stolta över!

Lisa Åkergren, Marknadsansvarig på Peter & Partner, är väldigt positiv kring samarbetet:

– Vi har under de senaste åren haft ett mycket nära samarbete med Campus Värnamo och det är väldigt roligt att se vilken respons vi får av deltagarna, både vad gäller projektet i stort och våra utbildningar. Campus projektorganisation är väldigt proffsig och samarbetet har varit lyckat sedan starten.

Nöjda deltagare

Projektledarutbildningen som genomförs i projektet är på tre dagar och ger deltagaren praktiska kunskaper i att planera och genomföra ett projekt. Under utbildningen varvas teori med diskussioner och praktiska övningar där ett fiktivt projekt används. Responsen vi får av deltagarna är väldigt positiv och Tobias kan bara hålla med:

– Vi gör en noggrann uppföljning av alla våra kurser för att hålla högsta möjliga kvalitet och möta våra deltagares behov. Utbildarna hos Peter & Partner håller väldigt hög klass vilket vi inte minst märker i våra deltagarutvärderingar. Återkopplingen är mycket positiv där både pedagogisk förmåga och innehåll i kursen får höga betyg, säger Tobias.

Målet med utbildningen är att ge deltagaren tillräckligt med kunskaper för att kunna planera och driva projekt i sin organisation. Deltagaren får ta del av metoder och verktyg som skapar förutsättningar för ett lyckat projekt.

Fortsatt arbete med höga mål

Än så länge har ca 120 företag anslutits sig till projektet och tanken är att minst 1 800 unika deltagare ska få ta del av olika kompetensutvecklingsinsatser under de tre år som projektet pågår. Det blir en intensiv period för projektet och Tobias avslutar:

– Vi har haft ett galet positivt första år i projektet med mycket nöjda deltagare och ser fram emot att fortsätta vårt arbete att stärka regionens industrier. Vi vill arbeta vidare att skapa en kultur av att kontinuerligt lärande lönar sig. Kompetensutveckling ska ses som en investering snarare än en kostnad, avslutar Tobias.

Läs mer om Kompetensutveckling Småland+ här >>

Om du vill veta mer om hur Peter & Partner Utbildning kan stötta dig och din organisation kring kompetensutveckling, ta en kontakt med Lisa Åkergren >>