Besökskraft- Medarbetarskap, Ny som Ledare & Erfaren Ledare

ESF-Projektet Besökskraft verkar för att stärka anställda inom besöksnäringen till att stå starkare på arbetsmarknaden. Deltagande företag finns i de tre länen Örebro, Östergötland och Västmanland. Ett av delmålen är Stärkta individer med nya kompetenser. För att nå detta mål genomför projektet utbildningar inom bland annat Medarbetarskap, Ledarskap, Digitalisering och Yrkesspecifika områden. Peter & Partner Utbildning levererar utbildningar i Medarbetarskap och Ledarskap och under våren 2021 deltog 334 personer från projektet i våra utbildningar.

Är du nyfiken på projektet, läs mer på deras hemsida >>

Uppskattade utbildningar

”Vi är nöjda med att vi har kunnat genomföra så många utbildningar på kort tid. Det är också glädjande att se att utbildningarna uppskattas av deltagarna. Våra utvärderingar visar att kompetensinsatserna ger dem en positiv teamkänsla och konkreta verktyg att använda i jobbet”, säger Maria Granberg, huvudprojektledare Besökskraft.

Kompetensutvecklingen består av utbildningarna Medarbetarskap, Ny som Ledare & Erfaren Ledare. Samtliga utbildningar har skapats och anpassats efter projektets målgrupp. Genom att inkludera både medarbetare och ledare i utbildningarna ges det en möjlighet att skapa en röd tråd genom hela insatsen, från medarbetare till ledningsgrupp. På så sätt ökar möjligheten till att de nya kunskaperna implementeras och används inom hela organisationen. Det skapar en samsyn bland medarbetarna.

3 tips

Lotta Clementz, senior konsult hos Peter & Partner, har genomfört flertalet utbildningar i projektet och hennes tre tips till organisationer stämmer väl överens med hur Besökskraft valt att genomföra sina utbildningar:

  • Jobba som en hel organisation där alla får möjlighet att påverka.
  • Var rädd om dig själv och dina medarbetare och se till att ni får de bästa förutsättningarna för att lyckas, både som enskilda individer och som verksamhet.
  • Se till att ha kul på jobbet!

Projektet fortsätter fram till december 2022 och Peter & Partner kommer att fortsätta att utveckla medarbetare i besöksnäringen.

Vill du veta mer om hur Peter & Partner kan hjälpa din organisation, hör av dig så tar vi en dialog!