Behovsanalys

För att en kompetensutvecklingsinsats ska bli så effektiv som möjligt rekommenderar Peter & Partner att en behovsanalys görs.

Den kommer att svara på frågor såsom:

  • Vilka applikationer används i organisationen idag (ex Word, Excel)?
  • Vilka funktioner inom varje applikation används av medarbetarna i arbetet?
  • Vad ska varje medarbetare kunna efter genomförd insats, skiljer det beroende på dennes position?
  • Vad har medarbetarna för kunskaper idag?

Åtgärder

Medarbetarna får svara på olika frågor kring situation, behov och önskemål besvaras. Detta görs antingen i digital form eller som intervju. Denna kopplas samman med ett förkunskapstest.

Resultatet sammanställs och deltagarnas förkunskaper och behov fastställs.

En diskussion förs med er kring mål med insatsen. Detta sammanställs för att sedan bli ett måldokument.

Resultat

Med hjälp av resultatet av de båda stegen gör Peter & Partner en rekommendation kring kompetensutvecklingsinsatser. Detta levereras i form av en rapport.

Det kan vara något av följande:

  • Uppgraderingsseminarium
  • Workshops
  • Utbildning
  • Korridorsstöd
  • Lathundar
  • Verksamhetsstöd

Väljer ni att gå vidare med oss skapas en Projektplan kring Utvecklingsinsatserna.

Mer information

Kontakta oss för mer information

,