Att tänka på när du leder komplexa projekt

Ett större projekt innebär inte nödvändigtvis en betydligt svårare ledarroll och ett mer komplext projekt behöver inte vara stort. Det finns dock oftast ett samband mellan större projekt och ökad komplexitet, där det förstnämnda avser ett stort antal aktiviteter och det senare innebär hinder och utmaningar, både i lösningen och i samarbetet mellan människor.

Det finns några områden som kan vara intressanta att utforska närmare och som det kan vara värt för nya projektledare av stora projekt att förbereda sig på. Med enkla medel kan man snabbt göra stor skillnad i större projekt, detta genom att förbereda sig med träning och påfyllning av kunskap och effektiva verktyg.

Här listar vi några punkter som man med lite extra färdigheter i kan göra stor skillnad:

  • Att ha tillgång till verktyg och förmåga att bryta ned ett större projekt i mindre, mer hanterbara delar. Förståelsen för olika realiseringsmetoder, som till exempel agilt och vattenfall, är avgörande.
  • Att ha ledarskapsverktyg och förmågan att kunna guida och styra andra, både direkt och indirekt.
  • Att utveckla ett gott ”affärsmannaskap”, med förmågan att förhandla framgångsrika lösningar och säkerställa förankring av beslut.
  • Att ha tillgång till verktyg och förmåga att anta ett mer strategiskt förhållningssätt i projektets hela livscykel.
  • Att ha tillgång till rätt verktyg för att hantera mer komplexa förutsättningar och förmågan att avgöra vad som bör kartläggas direkt och vad som kan hanteras senare.
  • Att ha verktyg och förmåga att identifiera och förebygga hinder och hot och att proaktivt styra projektet mot framgång.
  • Att ha tillgång till verktyg och förmåga att löpande följa upp och göra bedömningar om projektets framsteg och framtida möjligheter.

Genom att ta vara på dessa möjligheter till utveckling kan du som projektledare för större projekt skapa en positiv och framgångsrik arbetsmiljö som främjar både individuell och professionell tillväxt.

Kontakta oss för mer information